Human Post

Ledelse

Selvledelse i krisetider

woman-with-a-stressful-look-at-a-man-holding-a-poster-with-3952186.jpg

Hva har tidligere kriser i livet lært meg? Jo, at selvledelse er viktigere enn noen gang. 

I disse dager er det ekstra synlig at vi er én planet. Coronaviruset har tatt over våre liv, arbeidsplasser, samfunn og land. Fra noe som begynte i det små i et land på andre siden av kloden, så er vi nå alle berørte på en eller annen måte. 

Det er lett å se mot våre ledere og i Norge har vi politikere som stort sett har...

Read more…