Pårørende med hull i CV’en
Pårørende med hull i CV’en

Pårørende med hull i CV’en

Pårørende med hull i CV’en er et tema det snakkes lite om. Og jeg tror at mange pårørende som har vært utenfor arbeidslivet en stund får vanskeligheter med å komme tilbake. Ofte blir de satt inn i en annen statistikk fordi de flyttes ut av pårørendeboksen og inn i feks arbeidsledigboksen eller uføretrygdboksen. Derfor blir de heller ikke et tema.

Er du en pårørende som på grunn av omsorgsbelastningen har måttet gi opp jobb for en periode og derfor har fått et såkalt “hull i CV’en”?

Eller er du en arbeidsgiver som for tiden rekrutterer og har fått interesse på en stilling fra en pårørende, men du er i tvil fordi h*n har vært utenfor arbeidslivet en stund?

Jeg har noen tanker om dette og de får du her.

Hva kan en person med pårørendeerfaring bidra med i din organisasjon?

Min egen pårørendesituasjon satte meg for en periode utenfor arbeidslivet. Selv om jeg formelt var ansatt hos en arbeidsgiver, så var jeg i realiteten mer hjemme og på behandlingsinstitusjon enn på jobb i en periode.

Du som arbeidsgiver tenker kanskje at jeg dermed gikk glipp av viktig organisasjonserfaring.

Jeg som har erfaringskompetanse innen pårørendefeltet, kan nå si at jeg fikk med meg erfaring mye viktigere enn organisasjonserfaring. Den hadde jeg uansett fra før av.

Det nær sagt beste er at erfaringen jeg fikk som pårørende, har gjort meg til en mye dyktigere ansatt innen ulike tema og det på rekordtid kontra det å få erfaringen fra arbeidslivet.

En pårørende blir nemlig ekspert på ganske mye, og noen av de (ofte) nye ekspertområdene er:

 • Tidseffektivisering
 • Konflikthåndtering
 • Holde i alle tråder og se det store bildet
 • Samtidig være detaljorientert og ha full kontroll ned til den minste blå pille
 • Samtalepartner
 • Koordinator
 • Vant til å håndtere endringer i en rasende fart
 • Mestrer kriser på stående fot (og dessuten er det som ikke-pårørende definerer som kriser høyst sannsynlig ikke en krise slik en pårørende har opplevd det)
 • Forhandler
 • Fokusert på oppgaven
 • Virkelig sette pris på de små tingene i livet

Som du ser er dette områder som enhver organisasjon trenger ansatte med erfaring fra.

Kanskje særlig det med å mestre endringer som oppstår.

Å være endringsvillig og ikke minst endringsdyktig er egenskaper som din bedrift vil trenge fremover, nå som verden er i hurtig endring!

Hva med deg som er pårørende med hull i CV’en?

Først vil jeg si at jeg heier på deg! Om du er en pårørende med hull i CV’en, så er du så uendelig mye mer enn det.

For du enten er eller gjør alt jeg skrev i listen over, og det er ofte en utakknemlig, men svært viktig jobb.

Når du skal søke jobb igjen etter et kanskje ufrivillig opphold fra arbeidslivet på grunn av pårørendebelastningen, så skal du vite at du har opparbeidet annen kunnskap mens du var borte.

Det er din jobb som arbeidssøker å synliggjøre denne kunnskapen du har opparbeidet deg!

Kanskje har du ikke selv tenkt at du har lært nye ting underveis i pårørenderollen, men det kan jeg garantere deg at du har.

Selv kan jeg krysse av på mange av punktene over, og det gjorde at jeg turte å starte mitt eget firma underveis i min pårørendereise. I tillegg jobber jeg nå som konsulent for kunder hvor det virkelig er behov for kunnskapen jeg har nå kontra tidligere.

Jeg er sikker på at det samme kan gjelde for deg.

Så når du nå er kommet i den heldige situasjonen at du kan komme deg tilbake i arbeidslivet, så husk at du har masse å tilby.

Kommer du deg ikke tilbake i arbeidslivet?

Til deg som ikke kommer deg tilbake i arbeidslivet, enten fordi du forblir i pårørenderollen eller du selv ble syk etter for stor pårørendebelastning; hev hodet ditt og rett deg i ryggen.

Din rolle som pårørende er viktig for samfunnet vårt. Les bare hva Helsebiblioteket.no sier i innledningen til pårørendeveilederen fra Helsedirektoratet:

Stor omsorgsressurs

De pårørende utgjør en del av samfunnets omsorgsressurser. De påtar seg store og omfattende ansvars- og omsorgsoppgaver for sine nærmeste. De kjenner brukeren eller pasienten godt, og vet hva som kan hjelpe. Ofte er de brukeren eller pasientens viktigste støttespiller.

Å være pårørende kan ha både mange positive, og noen negative sider. Man kan både oppleve mestring og glede, men også stress, helsesvikt og utmattelse.”

Skulle du altså forbli i pårørenderollen eller gå over i egen sykdom, så husk at du fremdeles kan gjøre en forskjell i samfunnet. Det er nemlig ikke bare via et arbeidsliv vi bidrar.

Er du i pårørenderollen avlaster du allerede samfunnet ved å ta en stor del av omsorgsbelastningen og allerede slik gjør du en forskjell.

Vil du gjøre mer?

Smil til personen bak kassen i butikken.

Si “god morgen” til bussjåføren.

Og bruk stemmen din og sett ord på det som kan forbedres fra ditt synspunkt som pårørende.